geologija giasociacija

Giasocija - žemės gelmių profesionalai

Giasociacija – visi profesionalūs žemės gelmių tyrimai ir tyrinėjimai. Naujausia informacija apie svarbiausius statybos sektoriaus ir geologinius įvykius.

 

2000 metų pabaigoje įkurta įmonė, šiuo metu vienijanti geologijos įmonę, dirbančias kietųjų naudingųjų iškasenų tyrimo, gavybos bei panaudojimo, hidrogeologijos ir ekogeologijos bei inžinerinės geologijos srityse.

Giasociacija telkia Lietuvos geologijos įmonių potencialą, galintį spręsti pačius įvairiausius racionalaus žemės gelmių išteklių bei savybių įsisavinimo ir jų apsaugos klausimus, dalyvauti kaimo ir miesto gyventojų vandens aprūpinimo bei požeminio vandens išteklių kokybės vertinimo projektuose, atlikti potencialių taršos židinių tyrimus, inžinerinius-geologinius statybos objektų vertinimus ir kitus darbus, skatinančius darnaus aplinkos ir visuomenės vystymosi principų įgyvendinimą.

Giasociacija yra savarankiška įmonė propaguojanti taikomosios geologijos pasiekimus, skatinanti naujų tyrimų, gręžimo ir kitų technologijų įdiegimą, aiškinanti geologinės informacijos pritaikymo ir panaudojimo galimybes. Giasociacija planuoja rūpintis įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, profesinio mokymo plėtra, siekti įgyvendinti sąžiningos konkurencijos ir veiklos principus, organizuoti probleminių mokslinių, techninių, gamybinių klausimų aptarimus, analizuoti ir plėsti geologinio pobūdžio darbų rinką.

Giasociacijai plečiant veiklą yra tikslinga atstovauti daugiau Lietuvos geologinių įmonių. Tuo pačiu ir pačioms įmonėms turėtų būti svarbu dalyvauti veikloje norint įtakoti ir pagerinti geologinės rinkos augimą ir vystymą.

Inžinerinių geologinių tyrimų atlikimo ir kokybės užtikrinimo aktualijos

Daarbų tikslas yra įvertinti būsimos statybos aikštelės inžinerines geologines sąlygas, t.y gruntų savybes, požeminio vandens slūgsojimo gylį, geologinius procesus ir pan. Šių darbų užsakovai yra labai įvairūs: pradedant žemės ar būsimo statinio savininkais, baigiant architektais ir statybinių organizacijų atstovais. Tačiau galutiniai šios informacijos vartotojai yra pamatų konstruktoriai ir statytojai bei įvairaus profilio vandentvarkos srities projektuotojai.

INŽINERINĖ GEOLOGIJA tai geologijos mokslo šaka, tirianti geologinės aplinkos sandarą, savybes ir dinamiką, sąveiką su inžineriniais statiniais, racionalaus jos panaudojimo galimybes inžinerinėje žmogaus veikloje.

Susikūrus sodininkų bendrijoms, jos vienaip ar kitaip vandens tiekimo problemą išsprendė. Kadangi pagrindinė funkcija buvo spręsti sovietinę maisto programą, vanduo buvo skirtas daržams laistyti. Daugumoje sodų buvo įrengti gręžiniai, tačiau vandentiekio tinklai buvo sukloti žemės paviršiuje ar įgilinti keliasdešimt cm („vasarinis vanduo“). Esant galimybei, buvo naudojamas paviršinis vanduo, kuris tiko tik laistymui ir buvo visai netinkamas gerti. Tik nedaugelis bendrijų turėjo įgilintus vandentiekio tinklus, kurie galėjo būti naudojami ir žiemą.
Skaityti toliau…

Plečiantis miestams, kai naujos statybos vykdomos be paruoštos infrastruktūros, viena svarbiausių problemų yra vandens tiekimas. Aprūpinimas vandeniu sprendžiamas detaliajame plane, dažnai pasirenkant paprasčiausią variantą – šulinį, nes šuliniui nereikia projekto ir ilgų durų varstymų derinant. Taigi, pasikalbėsime apie požeminį vandenį plačiau.

Prisijunkite prie mūsų naujienų