Pagrindinis  
     
Apie mus
2003 metų pabaigoje įkurta Geologijos įmonių asociacija, šiuo metu vienijanti 21 Lietuvos geologijos įmonę, dirbančias kietųjų naudingųjų iškasenų tyrimo, gavybos bei panaudojimo, hidrogeologijos ir ekogeologijos bei inžinerinės geologijos srityse.

Asociacija telkia Lietuvos geologijos įmonių potencialą, galintį spręsti pačius įvairiausius racionalaus žemės gelmių išteklių bei savybių įsisavinimo ir jų apsaugos klausimus, dalyvauti kaimo ir miesto gyventojų vandens aprūpinimo bei požeminio vandens išteklių kokybės vertinimo projektuose, atlikti potencialių taršos židinių tyrimus, inžinerinius-geologinius statybos objektų vertinimus ir kitus darbus, skatinančius darnaus aplinkos ir visuomenės vystymosi principų įgyvendinimą.

Asociacija yra savarankiška, juridinė, nepelno organizacija, propaguojanti taikomosios geologijos pasiekimus, skatinanti naujų tyrimų, gręžimo ir kitų technologijų įdiegimą, aiškinanti geologinės informacijos pritaikymo ir panaudojimo galimybes. Asociacija planuoja rūpintis įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, profesinio mokymo plėtra, siekti įgyvendinti sąžiningos konkurencijos ir veiklos principus, organizuoti probleminių mokslinių, techninių, gamybinių klausimų aptarimus, analizuoti ir plėsti geologinio pobūdžio darbų rinką.

Asociacijai plečiant veiklą yra tikslinga atstovauti daugiau Lietuvos geologinių įmonių. Tuo pačiu ir pačioms įmonėms turėtų būti svarbu dalyvauti asociacijos veikloje norint įtakoti ir pagerinti geologinės rinkos augimą ir vystymą.
 

 
           
© 2006 Geologijos įmonių asociacija
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Eišiškių pl. 26 Įmonės kodas: 1264 07965 Tel. +370 5 2104715