geologiniai tyrimai pamatams

Geologiniai tyrimai – tai tam tikrais atvejais neišvengiama procedūra, kelianti nemažai klausimų tiems, kurie su ja nėra susidūrę, bet ruošiasi ją atlikti. Tad toliau pateikiama svarbiausia informacija, kurią aktualu ir naudinga žinoti prieš atliekant geologinius tyrimus.

Kas tai yra geologiniai tyrimai?

Statybos techniniame reglamente STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ apibrėžta, kad geologiniai tyrimai – tai žemės gelmių tyrimai (analizė), kurių paskirtis yra įvertinti teritorijos tinkamumą statybos darbams, planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar tiesiog planuojant teritorijas, norint įvertinti jų būklę.

Kada būtina atlikti geologinius tyrimus?

Geologiniai tyrimai itin reikalingi tais atvejais, kai numatyta urbanistinė ar infrastruktūros plėtra; kai reikalingas žemės sklypo, kuriame numatyta statinio statyba, inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas arba statinio statybos pagrindimas; kai ruošiamasi rengti statybos darbų techninį projektą ar kokios nors statinio konstrukcinės dalies sprendinius; kai atsiranda poreikis įvertinti geologinių reiškinių statiniams ar aplinkai daromą poveikį. Gali būti ir taip, jog geologinių tyrimų prireiks specifiniais, išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, įvykus statinių griūčiai ar prireikus statinio ekspertizės.

Kada galima neatlikti geologinių tyrimų?

Lietuvoje galioja Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, kuriame yra išvardytos sąlygos, kada geologiniai tyrimai yra būtini, o kada – ne. Minėtame dokumente teigiama, kad geologiniai tyrimai nebūtini, kai pasirinktame sklype planuojama statyti nesudėtingus statinius (pavyzdžiui, sodo namą, pagalbinį statinį ar priestatą), statinius su poliniais pamatais arba kai sklypo geologinės sąlygos yra traktuojamos kaip įpaprastinės. Tai vienintelės trys sąlygos, kuomet geologiniai tyrimai tik rekomenduojami.

Vis dėlto, net ir tokiais atvejais, kai geologiniai tyrimai nebūtini, geriau negailėti jiems investicijų, nes tai yra vienas patikimiausių būdų išsiaiškinti, ar sklypas, kuriame planuojamos statybos, yra tam tinkamas.

Kokius darbus apima geologiniai tyrimai?

Geologiniai tyrimai neretai yra laikomi labai svarbia statinio projektavimo ar statybos proceso dalimi ir tai daroma ne veltui. Geologiniai tyrimai apima daugybę reikšmingų darbų, t. y. statinį ir dinaminį zondavimus, bandymus dilatometru (matuojamas slėgis grunte), bandymus statine ir dinamine plokšte, hidrogeologinius tyrimus, grunto laboratorinius tyrimus, gręžinių gręžimą ir kasinių kasimą. Kiekvienas veiksmas yra specifiškas, reikalaujantis turėti atitinkamas priemones ir įrankius minėtiems darbams atlikti, turėti atitinkamų profesinių žinių ir įgūdžių. Dėl šios priežasties pasirenkami specialistai, galintys atlikti geologinius tyrimus, turi būti patikimi ir kvalifikuoti.

Ar geologiniai tyrimai – ilga procedūra?

Dažnai procedūros trukmė priklauso nuo specialistų užimtumo. Tačiau kadangi atliekant geologinius tyrimus reikia laikytis tam tikros darbų eigos, paimtus ėminius tirti laboratorijoje, tai procedūra užtrunka. Ypač užtrunka tais atvejais, kai geologiniai tyrimai atliekami sudėtingame objekte. Tikslų terminą visuomet galima sužinoti konsultacijos metu.

Ar geologiniai tyrimai – brangi procedūra?

Geologinių tyrimų kaina priklauso nuo kelių apsektų, t. y. nuo statinio dydžio, statinio  geotechninės kategorijos ir pačių geologinių sąlygų.

Ar geologinius tyrimus galima atlikti pačiam?

Rekomenduojama kreiptis į specialistus. Geologiniai tyrimai nėra paprasta procedūra, ją atliekant reikia laikytis tam tikrų sąlygų. Pavyzdžiui, laikytis teritorijoje nustatyto darbų režimo, laikytis teritorijoje numatytos tvarkos ir savo veiksmais neigiamai nepaveikti, nepažeisti žemės ploto, atsakingai vadovautis parengta geologinių tyrimų užduotimi, naudotis profesionaliais įrankiais ir priemonėmis, kad gauti tyrimo rezultatai būtų tikslūs.

Be to, atliekant geologinius tyrimus būtina vadovautis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, iš kurių vienas svarbiausių, apibrėžiančių šią sritį – Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.

geologiniu tyrimu kaina
geologiniai tyrimai kainos vandens grezinys
geologiniai tyrimai kainos vandens grezinys
geologiniai tyrimai pamatams