Nors grunto tyrimai, jų esmė, reikšmė ir svarba yra reglamentuota įstatymais, tačiau specialistai neretai vis tiek sulaukia klausimų, ar atlikti grunto tyrimus yra būtina ir ar galima to išvengti.

Iš tiesų Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ numato kelias sąlygas, kuomet grunto tyrimai yra nebūtini, t. y. kai planuojami statyti nesudėtingos kategorijos statiniai (pavyzdžiui, sodo namelis), kai planuojamas statyti pastatas su poliniais pamatais ir kai sklypo geologinės sąlygos yra standartinės, įprastinės, atitinkančios normatyvus.

Vis dėlto, statybos kompanijos specialistai, atliekantys grunto tyrimus, akcentuoja pastarųjų naudą ir rekomenduoja juos atlikti net ir tada, kai jie nėra įstatymiškai būtini. Tai daryti pataria dėl kelių priežasčių. Ta kuo naudingi grunto tyrimai?

  1. Gausite ne tik patvirtinimą, kad sklypas geras ir tinkamas statyboms, turėsite profesionalų vertinimą, užtikrinantį maksimalų patikimumą statybų darbams, bet kartu jums bus pateikta ir išsami ataskaita, kurioje nurodytos rekomendacijos dėl geriausio statybų darbo metodo, pasiūlymai dėl statinio konstrukcijos ir nurodymai efektyvių prevencinių priemonių, kaip susidoroti su neigiamais geologiniais procesais, kliudančiais būsimo statinio saugumui.
  2. Turėsite visus reikalingus duomenis, be kurių negalimas detalusis planavimas, statybų pagrindimai, projektiniai pasiūlymai, statinio projekto rengimas, ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir t. t.
  3. Sužinosite tolesnių darbų poreikį. Tie darbai gali būti įvairūs: statinis zondavimas (nustato grunto mechanines savybes), dinaminis zondavimas, gręžinių gręžimas (identifikuoja gruntą), hidrogeologiniai tyrimai (nustato gruntinio vandens lygį), vandens ėminių ėmimas jų tinkamumui nustatyti, kasinių (šufrų) kasimas. Jei specialistai yra profesionalūs, minėtiems darbams atlikti jie naudoja pažangią įrangą ir techniką, kuri atitinka tarptautinius standartus.
  4. Galėsite iš anksto numatyti, kiek kainuos būsimos statybos, nes nuo geologinių duomenų kokybės priklauso pastato pamatų įregimas, darbo metodai. Priešingu atveju, jei grunto tyrimai buvo atlikti neprofesionaliai, kyla grėsmė būsimo statinio eksploatacijai. statybos kompanija dirba itin kruopščiai ir atsakingai, nes supranta, kad nuo jų atliktų grunto tyrimų priklauso viso būsimo statinio kokybė. Be to, nuo geologų profesionalumo ir atlikto darbo priklauso tolesnių darbų projektavimas ir planavimas, jų specifika ir terminai. Atliekant grunto tyrimus neturi pasitaikyti klaidų.
  5. Žinosite sklype (aplinkoje) vykstančių geologinių reiškinių mastą, nes grunto tyrimai padeda juos išsiaiškinti, tiksliai išmatuoti, įverčiams suteikti inžinerinius matus. Bet vėlgi, savarankiškai to padaryti negalima, tam reikalingi specialistai, kurie turi grunto tyrimui ir matavimams reikalingus instrumentus, tiksliai parodančius duomenis. statybos kompanija savo privalumu laiko ne tik itin kvalifikuotus specialistus, bet ir turimas priemones, įrenginius. Nes būtent tai garantuoja grunto tyrimo rezultatų tikslumą ir kokybę.

geologine ataskaita grunto tyrimo kaina

grunto tyrimai

grunto tyrimas paslaugos statyboms

str atliekantys grunto tyrimus lietuvoje

Neretai žmones nuo grunto tyrimų stabdo nežinia dėl jų kainos ir trukmės. Pastaroji labai priklauso nuo objekto sudėtingumo, be to, reikia neužmiršti, kad grunto tyrimai turi specifinę eigą, tyrimo metu gauti duomenys tiriami laboratorijoje, o tai prailgina šios paslaugos terminus.

Tuo tarpu grunto tyrimų kaina irgi yra sąygojama statinio dydžio, geotechninės kategorijos ir pačių geologinių sąlygų. Apie viską plačiau sužinoti galima susisiekus su specialistais ar atvykus į konsultaciją. Bet kuriuo atveju grunto tyrimai yra vertinga procedūra, nes jos dėka pastato pagrindo ir pamatų projektavimas bei įrengimas tampa patikimesnis ir leidžia labiau sutaupyti statyboms skirtas lėšas.